Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - I edycja Konkursu - Polska Akademia Dostępności

Wiedza Narzędzia Rozwiązania

Projekt realizowany
przez:

Fundacja Widzialni Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Wtorek, 22 września 2020

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Zaloguj się aby pobierać wzorce www i wziąć udział w forum.

Dostosuj wygląd

Czcionka:

  • Domyślna wielkość czcionki
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast

Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

28 listopada 2014

Nazwa Projektu

Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

Strona www projektu

http://www.lomza.pl/index.php?wiad=1884

Czas trwania projektu

2011-2013

Charakterystyka podmiotu realizującego projekt

Projekt "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża" realizowany jest przez Miasto Łomża w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Opis projektu, w tym cele projektu

Celem głównym projektu jest przeszkolenie beneficjentów ostatecznych i zapewnienie dostępu do Internetu dla 500 gospodarstw domowych z terenu miasta Łomża, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub z powodu niepełnosprawności w okresie realizacji projektu (ok. 2 lat) oraz 5 lat po jego zakończeniu.

Uzasadnienie

Udział w projekcie jest nieodpłatny. Grupa docelowa, do której skierowany jest projekt:

  1. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej;
  2. Gospodarstwa domowe spełniające warunki upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych;
  3. Dzieci i młodzież ucząca się w systemie dziennym do 25 roku życia z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych;
  4. Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym;
  5. Rodziny zastępcze;
  6. Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS;
  7. Dzieci i młodzież ucząca się w systemie dziennym do 25 roku życia z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik.

Galeria zdjęć

Powiększ zdjęcie: logo UM Łomza