Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych - Dobre praktyki - Polska Akademia Dostępności

Wiedza Narzędzia Rozwiązania

Projekt realizowany
przez:

Fundacja Widzialni Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Piątek, 28 lutego 2020

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Zaloguj się aby pobierać wzorce www i wziąć udział w forum.

Dostosuj wygląd

Czcionka:

  • Domyślna wielkość czcionki
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast

JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych

2 grudnia 2014

Program JUNIOR realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Cel ogólny programu to zwiększenie możliwości osób niepełnosprawnych w korzystaniu ze staży, jako instrumentu rynku pracy.

Adresatami programu są osoby z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności lub posiadające orzeczenie równoważne w wieku do 30 roku życia, skierowane na staż zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.), zwane dla potrzeb programu „absolwentami”.

Absolwenci niepełnosprawni stanowią szczególną grupę osób niepełnosprawnych zagrożoną bezrobociem. Problem bezrobocia wśród młodzieży niepełnosprawnej narasta z roku na rok, a jego rozwiązanie wymaga zdecydowanych działań ukierunkowanych przede wszystkim na odpowiednie dla potrzeb rynku kształcenie uczniów niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich predyspozycji i możliwości fizycznych lub intelektualnych, a także - podejmowania działań w zakresie łagodzenia skutków niepełnosprawności, a przynajmniej usuwania różnych barier utrudniających lub uniemożliwiających w miarę sprawne funkcjonowanie w życiu społecznym i zawodowym.

W działaniach aktywizujących zawodowo absolwentów niepełnosprawnych istotny jest aspekt struktury ich schorzeń w powiązaniu z jednym ze stopni niepełnosprawności oraz - funkcjonujące w środowisku potencjalnych pracodawców - stereotypy odnośnie zatrudniania osób niepełnosprawnych. Badania przeprowadzone przez PFRON wyraźnie unaoczniają fakt uprzedzeń pracodawców (szczególnie z tzw. otwartego rynku pracy) do zatrudniania osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ciężko poszkodowanych (psychicznie chorych, z upośledzeniem umysłowym, paraplegików itp.). Działania przewidziane w programie „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych” mają na celu poprawę trudnej sytuacji niepełnosprawnych absolwentów na rynku pracy.

Strona internetowa projektu JUNIOR


Galeria zdjęć

Powiększ zdjęcie: Logo Junior