Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

V spotkanie Grupy ds. Dostępności - Aktualności - Polska Akademia Dostępności

Wiedza Narzędzia Rozwiązania

Projekt realizowany
przez:

Fundacja Widzialni Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Poniedziałek, 6 lipca 2020

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Zaloguj się aby pobierać wzorce www i wziąć udział w forum.

Dostosuj wygląd

Czcionka:

 • Domyślna wielkość czcionki
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast

V spotkanie Grupy ds. Dostępności

7 lipca 2016

Wiodącymi tematami V spotkania Grupy ds. Dostępności zasobów internetowych  Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, które odbyło się 4 lipca 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Cyfryzacji były: podsumowanie prac Rady Ekspertów oraz Europejski Akt w sprawie dostępności EAA.

Omówiono zagadnienia związane z rozporządzeniami, których powstanie przewiduje się w następstwie wprowadzenia EAA oraz problem dostępności dokumentów publikowanych przez administrację publiczną.

Podsumowanie spotkania Rady Ekspertów – Biała księga

Robocza nazwa Rady Ekspertów ostatecznie została przemianowana na Radę ds. Dostępności Zasobów Cyfrowych.

W skład Rady wchodzą:

 • Mateusz Ciborowski
 • Sebastian Depta>/li>
 • Jakub Dębski
 • Marcin Luboń
 • Przemysław Marcinkowski
 • Dominik Paszkiewicz
 • Adam Pietrasiewicz
 • Mikołaj Rotnicki
 • Piotr Witek
 • Jacek Zadrożny

Rada ma charakter otwarty i nie wyklucza zmian w obrębie składu członkowskiego.

Dwa główne cele Rady to:

 1. Biała Księga – stworzenie listy firm i instytucji rekomendowanych do: przeprowadzenia badań dostępności stron www i innych nośników informacji (pliki, aplikacje, multimedia), szkolenia z zakresu dostępności www i dokumentów, tworzenia stron internetowych w oparciu o standard WCAG 2.0 oraz konsultacje i doradztwo w zakresie wdrażania standardu na wszystkich etapach realizacji projektu.
 2. Wsparcie – udzielanie rekomendacji i opinii w sprawach spornych, np. pomiędzy właścicielem serwisu, a jego wykonawcą. Wydawane opinie i rekomendacje nie będą określały poziomu dostępności.
Jak powiedział Przewodniczący Rady ds. Dostępności Zasobów Cyfrowych Przemysław Marcinkowski – dzięki tej liście każdy kto jest zainteresowany dostępnością – firma, instytucja publiczna, będzie wiedzieć i mieć pewność, że wybierając wykonawcę z Białej Księgi, może liczyć na rzetelne wykonanie usługi oraz, co najważniejsze zgodne ze standardem WCAG 2.0.

Obecnie Rada czeka na zgłoszenia do Białej Księgi. Wśród wniosków podczas spotkania zauważono potrzebę komunikacji i współpracy pomiędzy Radą i Ministerstwem Cyfryzacji oraz wciąż aktualną potrzebę rozpowszechniania powstałej w ramach prac Grupy ds. Dostępności zasobów internetowych – Mapy Dostępności.

Europejski Akt o Dostępności

Europejski Akt o Dostępności (ang.European Accessibility Act –EAA) to dokument, który ureguluje kwestie wymogów dla kluczowych usług i urządzeń z branż takich jak bankowość, transport, telekomunikacja, e-handel oraz usługi audiowizualne, sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dostępne mają być zarówno urządzenia np. aparat telefoniczny, bankomat, biletomat, jak i usługa dostępna także przez Internet. Dokument mówi o dostępności na każdym etapie, zarówno produkcji danego produktu, jak i jego sprzedaży. Brak dostępności może skutkować poważnymi konsekwencjami, nawet wycofaniem danego produktu lub usługi z rynku.

Nad dokumentem trwają obecnie prace w Unii Europejskiej. W Polsce poza podmiotami realizującymi zadania publiczne zasady dostępności obowiązują również firmy świadczące usługi telekomunikacyjne. Grupa ds. dostępności stawia pytanie, czy w obecnej sytuacji, kiedy część zadań administracji przekazywana jest do realizacji w sektorze prywatnym, jak np. bankom w programie 500+, inne wrażliwe społecznie sektory powinny zostać uregulowane. Grupa deklaruje wsparcie merytoryczne i udział w wypracowaniu niezbędnych rozwiązań.

Budowanie świadomości

Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że w dalszym ciągu istnieje potrzeba budowania świadomości wśród redaktorów serwisów, programistów, decydentów dotyczącej dostępności stron www i dokumentów. Potrzeba ta istnieje zarówno w sektorze prywatnym jak i administracji państwowej szczebla centralnego i lokalnego.

Centrum Projektów Informatycznych wykonuje bardzo dobrą pracę związaną z integracją stron ministerialnych. W swoje działania angażują użytkowników. Jednak na poziomie lokalnym urzędów miast i gmin powstanie luka. Lokalne serwisy będą oderwane od głównego nurtu zmian, przestarzałe i co najważniejsze niezgodne z WCAG – powiedział Artur Marcinkowski, przewodniczący Grupy ds. dostępności zasobów internetowych.
Tomasz Napiórkowski z Ministerstwa Cyfryzacji - Musimy podejmować działania związane z rozwojem świadomości. Dzięki uprzejmości Fundacji Widzialni na posiedzeniu Zespołu ds. Wykonywania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, udało nam się uwrażliwić redaktorów i administratorów stron www administracji na zagadnienie dostępności.

Dla sektora komercyjnego dostępność często stanowi problem marginalny, zwłaszcza w przypadkach, gdy nie wpisuje się w tzw. profil klienta, czyli nie jest istotna dla grupy docelowej danej usługi. Ważne są natomiast przepisy oraz sankcje za ich nieprzestrzeganie – powiedziała Martyna Pakuła, Wiceprzewodnicząca Zespołu ds. obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki, działającego w ramach ZBP. Dlatego tak ważne jest promowanie dobrych praktyk, poprzez nagradzanie oraz pokazywanie korzyści wynikających z wprowadzania rozwiązań uniwersalnych, czyli dostępnych dla wszystkich bez dyskryminowania ani faworyzowania określonych grup  – dodała.

Dostępność to nie tylko osoby z niepełnosprawnością:

Ważne jest, aby wzmocnić działania na rzecz przełamania stereotypu, mówiącego o tym, że dostępność to jedynie działanie w zakresie potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Silnie powinien wybrzmiewać przekaz mówiący o dostępności dla każdego człowieka, o korzyściach dla osób starszych lub narażonych na wykluczenie cyfrowe także ze względu na tymczasowe uwarunkowania. Dostępność jest adresowana do wszystkich użytkowników niezależnie od ich niepełnosprawności, wieku, używanego sprzętu czy oprogramowania.

W idee takiego działania wpisują się prace nad trzecią edycją Dobrych praktyk obsługi osób z niepełnosprawnościami (nowy proponowany tytuł: Dostępność dla wszystkich) Związku Banków Polskich.

Zapraszamy do pracy nad trzecią edycją tego dokumentu Ministerstwo Cyfryzacji oraz pozostałe Ministerstwa – zaproponowała Ewelina Battara reprezentująca związek.

Dostępne dokumenty

Problem dokumentów publikowanych w Sieci jest wciąż palący. To co wiemy na pewno, to że wszystkie bieżące dokumenty muszą być publikowane w sposób dostępny. Niestety ogromna ilość dokumentów publikowanych przez podmioty publiczne, idąca w setki tysięcy, stanowi poważny problem dla użytkowników o specjalnych potrzebach. W zdecydowanej większości są one przygotowane w sposób niedostępny dla programów czytających z których korzystają osoby niewidome. Najważniejsze w obecnym czasie wydaje się w związku z powyższym ustalenie możliwie jak najlepszych rozwiązań i wytycznych pozwalających na publikowanie dokumentów w sposób dostępny i zgodny ze standardem WCAG.

Jednak, jak zauważył Jacek Zadrożny jeżeli mamy obowiązek spełnienia dostępności i potrzebę zgodności serwisu ze standardem WCAG, to nie możemy dokonywać podziału na dokumenty mniej istotne i ważne – naszą rolą nie jest szukanie drogi i możliwości ominięcia przepisów związanych z dostępnością dla urzędników publikujących dokumenty.

Propozycje

Na koniec spotkania Monika Kulik z Orange Polska przedstawiła dwie ciekawe propozycje: włączenie dostępności jako jednej z kategorii do już istniejących konkursów, rankingów stron internetowych oraz próbę nawiązania współpracy „u podstaw” z uczelniami, szkołami kształcącymi osoby, które w przyszłości będą administratorami, redaktorami, urzędnikami itp. by wzbogacić program kształcenia, o kwestie związane z dostępnością.


Galeria zdjęć

Powiększ zdjęcie: V spotkanie Grupy ds. Dostępności