Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Panel Ekspertów - Aktualności - Polska Akademia Dostępności

Wiedza Narzędzia Rozwiązania

Projekt realizowany
przez:

Fundacja Widzialni Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Piątek, 17 września 2021

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Zaloguj się aby pobierać wzorce www i wziąć udział w forum.

Dostosuj wygląd

Czcionka:

  • Domyślna wielkość czcionki
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast

Panel Ekspertów

10 listopada 2014

7 listopada 2014 r. w siedzibie Microsoftu, w ramach projektu Polska Akademia Dostępności realizowanego przez Fundację Widzialni i MAiC, odbył się Panel Ekspertów. Celem spotkania było opracowanie rekomendacji oraz wskazań, przede wszystkim dla realizatorów projektu, z zakresu skutecznych metod wdrażania rozwiązań związanych z tworzeniem dostępnych stron www oraz dystrybucją informacji i usług cyfrowych.

Rekomendacje dla realizatorów projektu wypracowane podczas Panelu Ekspertów.

KOMUNIKACJA

Kluczowym dla skutecznego wdrożenia produktów opracowanych w ramach projektu jest dotarcie do osób decyzyjnych w instytucjach i jednostkach będących adresatami projektu. Jedynie skuteczne dotarcie do tych osób i przekonanie ich o potrzebie i korzyściach jakie daje dostępna strona www gwarantuje wdrożenie produktów opracowanych w ramach projektu. Nie można jednak zaniechać komunikowania o projekcie także do pracowników niższego szczebla, zwłaszcza bezpośrednio związanych z tworzeniem i dystrybucją treści elektronicznych. Bardzo ważnym jest także zindywidualizowanie komunikatów pod kątem konkretnych grup odbiorców. Należy różnicować akcenty w zależności od adresata komunikatu. W komunikacji należy podkreślać korzyści płynące z wdrożenia narzędzi – zgodność z zapisami prawa, znaczne poszerzenie kręgu odbiorców, lepsze pozycjonowanie stron www. Należy wykorzystywać różne formy i drogi komunikacji – od Internetu, poprzez seminaria i konferencje na rozmowach indywidualnych kończąc.

NARZĘDZIA

Narzędzia i produkty wytworzone w ramach projektu powinny być proste i intuicyjne w obsłudze. Trzeba brać pod uwagę dwie grupy odbiorców – twórców stron www oraz osoby zajmujące się ich administrowaniem i redakcją treści. Zarówno wzorce stron www oferowane w ramach projektu jak i kursy e - learningowe powinny być stworzone tak, by mogła z nich korzystać osoba bez specjalistycznych kwalifikacji. Pobranie i osadzenie  wzorca strony www z portalu PAD musi być maksymalnie uproszczonym procesem, wspartym jasną i jak najkrótszą instrukcją. Wzorce stron stworzone w ramach projektu powinny być zaopatrzone w rozwiązania, które w dużej mierze automatycznie zapewnią dostępność serwisu oraz wprowadzanych treści. Pozyskanie jednostek i instytucji, które wdrożą produkty opracowane w ramach projektu powinno odbywać się w oparciu o dobre praktyki sprzedażowe z uwzględnieniem języka korzyści.

FINANSOWANIE

Należy wyraźnie komunikować, że produkty oferowane w ramach projektu są bezpłatne. Zarówno wzorce stron, strony BIP jak i szkolenia są dostępne on-line, nie wymagają nakładów innych niż samo wdrożenie ich w jednostkach. Należy wskazać możliwe źródła finansowania np. środki przeznaczone na odnowienie już istniejącej strony czy też jej rozwinięcie, ze wskazaniem na niższy od powyższych działań koszt zastosowania oferowanych w ramach projektu produktów. Ważnym  jest by wyraźnie komunikować, że wdrożenie strony opracowanej w ramach projektu nie zwiększy zakresu pracy i obowiązków pracownika zajmującego się administracją i redagowaniem serwisem, natomiast realnie wpłynie na jakość wykonywanej przez niego pracy, a co za tym idzie na jakość dystrybucji informacji elektronicznej. Wskazywać na konieczność planowania działań i zabezpieczeniem środków związanych z dostępnością stron www w budżetach. Podkreślać także należy, że środki przeznaczone na wdrożenie rozwiązań dostępnych powinny być określone w sposób celowy i jednoznaczny.

TRWAŁOŚĆ

Zdecydowanie kluczowy wpływ na trwałość produktów opracowanych w ramach projektu ma ich wysoka jakość oraz prosta obsługa. Dostępność staje się dzięki temu niejako wartością dodaną – przynajmniej w odczuciu odbiorców projektu, dzięki czemu zdejmuje to z produktów odium uciążliwości i koniecznego do wypełnienia obowiązku legislacyjnego. Przemawianie językiem korzyści jest zdecydowanie efektywniejsze niż „suche” komunikowanie o obowiązkach określonych prawem. Pozwala to zakładać efekt kuli śnieżnej, gdzie użytkownicy tych rozwiązań, którzy wdrożyli je w czasie trwania projektu przekażą zalety ich stosowania dalej w środowisku branżowym. Ważnym kryterium jest także stopień dotarcia informacji o zaletach projektu podczas jego realizacji – tu najważniejszym czynnikiem jest właściwa i skuteczna komunikacja, z naciskiem na osoby decyzyjne.  Kolejnym atutem przemawiającym za trwałością rezultatów projektu jest możliwość darmowego korzystania z produktów opracowanych w ramach projektu – wzorców stron www, stron BIP czy szkoleń e-learningowych. Znaczące dla trwałości projektu jest także kompleksowe wsparcie oferowane w ramach portalu i platformy e-learningowej. Biorąc pod uwagę autorytet Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, które legitymuje działania w ramach projektu można zakładać, że ma on duży potencjał na skuteczną kontynuację po zakończeniu realizacji projektu.


Galeria zdjęć

Powiększ zdjęcie: Panel ekspercki - Przewodniczący Rady Fundacji A. Marcinkowski i przedstawiciele Microsoft
Powiększ zdjęcie: Panel ekspercki - zaproszeni Eksperci
Powiększ zdjęcie: Panel ekspercki - zaproszeni Eksperci
Powiększ zdjęcie: Panel ekspercki - zaproszeni Eksperci