Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Konkurs Strona Internetowa bez Barier - Aktualności - Polska Akademia Dostępności

Wiedza Narzędzia Rozwiązania

Projekt realizowany
przez:

Fundacja Widzialni Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Piątek, 17 września 2021

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Zaloguj się aby pobierać wzorce www i wziąć udział w forum.

Dostosuj wygląd

Czcionka:

 • Domyślna wielkość czcionki
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast

Konkurs Strona Internetowa bez Barier

9 listopada 2014

VI edycja Konkursu Strona Internetowa bez Barier trwa! Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie serwisów internetowych, najlepiej dostosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i pozostałych narażonych na wykluczenie cyfrowe. Konkurs organizowany jest przez Fundację Widzialni oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych.

Według badań Fundacji Widzialni jedynie 1,7% stron www instytucji publicznych spełnia minimalne wymagania dostępności dla osób o specjalnych potrzebach. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z kwietnia 2012r. wszystkie podmioty realizujące zadania publiczne powinny dostosować swoje serwisy do maja 2015r. do międzynarodowego standardu dostępności WCAG.

Konkurs „Strona Internetowa bez Barier” to jedyna taka inicjatyw w Polsce. Działanie to promuje umożliwienie osobom niepełnosprawnym, starszym, niezamożnym i innym narażonym na wykluczenie cyfrowe pełnoprawny dostęp do informacji w Internecie i ma na celu popularyzowanie postaw świadomego tworzenia serwisów www, tak by przeciwdziałać zjawisku wykluczenia cyfrowego i dyskryminacji w dostępie do informacji.

Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim wziąć udział zarówno podmioty publiczne, jak i organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne. W ocenie serwisów weźmie udział zespół składający się z ekspertów ds. dostępności stron www oraz osoby niewidome, niedowidzące i głuche. W przeprowadzonym audycie zostanie wykorzystana metodologia badania serwisów opracowana wspólnie przez Uniwersytet Śląski i Fundację Widzialni. Eksperci sprawdzą zgodność serwisu z międzynarodowym standardem WCAG a osoby niepełnosprawne sprawdzą m.in. dostępność formularzy, wyszukiwarek, menu i elementów multimedialnych. Wykonają również szereg zadań, których celem będzie określenie łatwości poruszania się po serwisie, odnalezienia informacji, łatwości nawigacji i ocena ogólnego wrażenia. Serwisy wyróżniające się pod względem dostępności zostaną nagrodzone podczas finałowej konferencji w marcu 2015 roku.

Technika cyfrowa stworzyła znakomite rozwiązania pozwalające lepiej żyć, pracować, rozwijać swoją aktywność osobistą i społeczną. Zadbajmy o to aby ta technika służyła wszystkim a szczególnie aby torowała drogę osobom niewidomym, niedowidzących czy głuchym. Nie twórzmy technologicznych barier w miejscach gdzie właśnie cyfryzacja może być pomostem, mówi Włodzimierz Marciński – Lider Cyfryzacji.

Chcąc czy nie chcąc działamy w rozproszonym otoczeniu. Wielu spośród nas realizuje ciekawe pomysły usprawniające dostępność serwisów stron internetowych dla różnych rodzajów niepełnosprawności. Ważne jest aby były one zauważalne, aby budować na ich przykładach synergię i wspólnotę działań. Bardzo ciekawa i ważna jest zatem inicjatywa Konkursu Strona Internetowa bez Barier. Pozwala ona zarówno wyszukiwać interesujące rozwiązania, pokazywać je oraz nagradzać. – dodaje Lider Cyfryzacji

Najlepsze serwisy zgłoszone do Konkursu zostaną wyróżnione w dwóch głównych kategoriach: strony podmiotów publicznych i strony podmiotów niepublicznych. Do pierwszej kategorii zaliczamy: urzędy administracji publicznej: rządowe i samorządowe (ministerstwa, urzędy miast, urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, starostwa, itp), instytucje użyteczności publicznej (uczelnie wyższe, szkoły, placówki naukowo-badawcze, biblioteki, szpitale, policja, straż pożarna itp.). Do drugiej: organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), przedsiębiorcy (firmy mikro, małe, średnie i duże), przedstawiciele różnych środowisk (przedstawiciele kół naukowych), osoby fizyczne.

Patronami Konkursu są:

 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Polski Związek Niewidomych
 • Polski Związek Głuchych

Przydatne linki:

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych - powstało z inicjatywy Ministra Administracji i Cyfryzacji, Michała Boniego oraz Lidera Cyfryzacji, Włodzimierza Marcińskiego. Przedsięwzięcie objął patronatem Prezydent RP Bronisław Komorowski. Celem Porozumienia jest inicjowanie oraz promocja działań prowadzących do powszechnej edukacji cyfrowej, promowanie dobrych praktyk oraz upowszechnianie technologii cyfrowych w Polsce. Porozumienie jest nieformalnym zrzeszeniem dobrej woli instytucji, organizacji i firm, które identyfikują się z jego celami i działają na rzecz ich realizacji.
Sygnatariusze Porozumienia za priorytet obrali budowanie umiejętności cyfrowych niezbędnych na rynku pracy, zwiększenie dostępu do edukacji cyfrowej, a tym samym poprawę jakości życia Polaków.


Galeria zdjęć

Powiększ zdjęcie: Logo Strony Internetowej bez Barier