Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma - I edycja Konkursu - Polska Akademia Dostępności

Wiedza Narzędzia Rozwiązania

Projekt realizowany
przez:

Fundacja Widzialni Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Piątek, 26 lutego 2021

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Zaloguj się aby pobierać wzorce www i wziąć udział w forum.

Dostosuj wygląd

Czcionka:

 • Domyślna wielkość czcionki
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast

T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma

28 listopada 2014

Nazwa Projektu

T:RAF - Twój: Rozwój, Aktywność, Forma

Strona www projektu

www.trafrybnik.pl

Czas trwania projektu

01 września 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku

Charakterystyka podmiotu realizującego projekt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, istniejący jako jednostka organizacyjna Miasta Rybnik od 1990 r., zapewnia realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zarówno gminnych jak i powiatowych, a w szczególności gwarantuje wielozakresową pomoc rodzinie z wykorzystaniem możliwości działania wszystkich służb pomocowych na szczeblu lokalnym.
Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS jest pozarządową organizacją wspierającą. Zostało utworzone w 2002 roku przez ludzi, dla których ważna była pomoc innym w rozwiązywaniu ich problemów.
Rybnicki Klub Piłkarski Szkółka Piłkarska ROW Rybnik - Klub sportowy o statusie organizacji pożytku publicznego, prowadzący szkolenie dzieci i młodzieży w wieku 10 – 18 lat.
Stowarzyszenie Pomocy Dziecom Rybnika-Boguszowic \"17-tka\" - prowadzenie placówek opieki dziennej dla dzieci i młodzieży, realizacja programów profilaktycznych i terapeutycznych, realizacja programu aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży, prowadzenie programu pedagogiki ulicznej.

Opis projektu, w tym cele projektu

Projekt „T:RAF – Twój: Rozwój, Aktywność, Forma” został złożony w odpowiedzi na konkurs zamknięty z preselekcją nr: CRZL/1.17/P/2011 ogłoszony przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. 
Warunkiem przystąpienia do konkursu było zachowanie zasady komplementarności między funduszowej. Wypełnieniem tej zasady (zalecanej przez Komisję Europejską) jest jak najczęstsze łączenie wykorzystania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Europejskim Funduszem Społecznym, wdrażanie projektów łączących w sobie działania inwestycyjne ze społecznymi, trwała i stabilna polityka rozwoju, nastawiona na lokalną spójność terytorialną.

Komplementarność w projekcie „T:RAF – Twój: Rozwój, Aktywność, Forma” dotyczyła takich aspektów jak:

 • Wykorzystanie przebudowanego Domu Kultury w Niedobczycach (zajęcia ze specjalistami, dostęp do komputera z dostępem do Internetu, uczestnictwo w życiu kulturalnym, spędzanie czasu wolnego w kółkach zainteresowań – muzyczne, taneczne, szachowe, fotograficzne, itd.);
 • Systematyczne korzystanie przez uczestników projektu z boisk (piłka nożna, siatkówka i koszykówka) w Niedobczycach i Niewiadomiu;
 • Wykorzystanie szybkich łączy internetowych w Domach Kultury obydwu dzielnic (Miejska Sieć Szerokopasmowa – I etap, tzw. Nitka Wodzisławska);
 • Objęcie szczególnym wsparciem mieszkańców rewitalizowanego osiedla robotniczego „Rymer” w Niedobczycach oraz mieszkańców żyjących w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowej kopalni „Ignacy” w Niewiadomiu;
 • Koncepcja zagospodarowania terenów dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Ignacy” w Rybniku (pobudzenie środowiska lokalnego, włączenie osób wykluczonych społecznie w decyzyjność i nauczenie ich dostrzegania i dbania o dobro wspólne).

Celem ogólnym projektu była aktywizacja społeczna i zawodowa 100 osób w wieku 15-25 lat reprezentujących następujące grupy problemowe: samotne matki, kobiety w ciąży, rodzice, osoby chore i niepełnosprawne, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, osoby, które przerwały kształcenie na poziomie podstawowym i gimnazjalnym z terenu dwóch dzielnic Rybnika: Niedobczyc i Niewiadomia.

Cele szczegółowe:

 1. Podnoszenie kompetencji rodziny poprzez:
  • poradnictwo specjalistyczne, w tym rodzinne, pedagogiczne, psychologiczne, prawne, socjalne, zawodowe oparte na kompleksowej i systemowej pracy z rodziną;
  • szkolenia i warsztaty;
  • wdrażanie rozwiązań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, zdrowotnych, itp. służących wzmacnianiu relacji i więzi rodzinnych oraz środowiskowych.
 2. Zapewnienie rodzinom zagrożonym umieszczeniem dziecka poza rodziną, asysty rodzinnej;
 3. Pomoc w pokonywaniu fizycznych ograniczeń i mentalnych barier poprzez zatrudnienie asystenta osoby niepełnosprawnej; 
 4. Zapewnienie dzieciom i młodzieży wsparcia w placówkach środowiskowych;
 5. Objęcie dzieci i młodzieży pomocą w środowisku otwartym przez streetworkerów;
 6. Skoordynowanie działań instytucji i organizacji pozarządowych, otwarcia przestrzeni publicznej dla rodzin i wykorzystania istniejącej infrastruktury społecznej zgodnie z potrzebami lokalnymi;
 7. Wykorzystanie trzech metod pracy socjalnej (indywidualnej, grupowej i środowiskowej).

Utworzono stronę projektu (www.trafrybnik.pl), która jest w dalszym ciągu administrowana i poszerzana o kolejne elementy (np. wywiady, facebook, itd.). Ciekawym rozwiązaniem było również zastosowanie narzędzia pod nazwą "T:RAF na mapie", gdzie mieszkańcy obydwu dzielnic mogą wskazywać zasoby pod potrzeby Niedobczyc i Niewiadomia. Strona spełnia międzynarodowe standardy WCAG 2.0. oraz odnosi się do zasad dostępności określonych przez organizację W3C, rekomendowaną przez Unię Europejską.

Uzasadnienie:

Projektem ostatecznie objęto 136 młodych mieszkańców pogórniczych dzielnic. Trudnych, bo obciążonych postindustrialnym marazmem i społeczną degradacją. Uznaliśmy, że aby rozpocząć zmiany, trafić trzeba przede wszystkim do młodych. Dlatego za cel wyznaczyliśmy sobie aktywizację społeczną i zawodową osób między 15. a 25. rokiem życia. Do projektu wybrano samotne matki, kobiety w ciąży, osoby chore i niepełnosprawne a także osoby, które przerwały kształcenie na poziomie podstawowym i gimnazjalnym.
Organizowaliśmy ciekawe i bardzo nietypowe (ale TRAFne) szkolenia: przygotowywanie i organizacja imprez kulturalnych oraz eventów. Kształciliśmy konferansjerów, animatorów, wodzirejów i dźwiękowców. Odbyły się także warsztaty dziennikarskie i fotograficzne. Postawiliśmy również na szkolenia ukierunkowane na tradycje regionalne, takie jak np. kurs przygotowywania potraw kuchni śląskiej.
Dzisiaj T:RAF jest już bardzo rozpoznawalną marką w Rybniku, a strona internetowa stała się głównym źródłem informacji dla wszystkich mieszkańców. Dzielnice objęte wsparciem były już odwiedzane przez pracowników samorządowych z całej Polski, a hałdy i tkanka miejska stanowią źródło inspiracji dla naukowców z Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego.
Na zakończenie, projekt T:RAF jest idealnym przykładem tego, co będzie działo się w nowej perspektywie UE, a w szczególności Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w którym stawia się na działania twarde i miękkie.


Galeria zdjęć

Powiększ zdjęcie: traf - logo