Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Przekroczyć Próg - I edycja Konkursu - Polska Akademia Dostępności

Wiedza Narzędzia Rozwiązania

Projekt realizowany
przez:

Fundacja Widzialni Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Piątek, 26 lutego 2021

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Zaloguj się aby pobierać wzorce www i wziąć udział w forum.

Dostosuj wygląd

Czcionka:

 • Domyślna wielkość czcionki
 • Czcionka średnia
 • Czcionka duża

Kontrast

Przekroczyć Próg

28 listopada 2014

Nazwa Projektu

Przekroczyć Próg

Strona www projektu

www.przekroczycprog.com.pl

Czas trwania projektu

01 października 2009 roku do 30 czerwca 2011 roku

Charakterystyka podmiotu realizującego projekt

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku, istniejący jako jednostka organizacyjna Miasta Rybnik od 1990 r., zapewnia realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zarówno gminnych jak i powiatowych, a w szczególności gwarantuje wielozakresową pomoc rodzinie z wykorzystaniem możliwości działania wszystkich służb pomocowych na szczeblu lokalnym.
Okręg Śląski Polskiego Związku Niewidomych jest największą w Polsce organizacją skupiającą 9010 członków, w tym 1097 dzieci i młodzieży do 24 r.ż. z terenu województwa śląskiego liczącego prawie 4,7 mln mieszkańców. Organizacyjnie Okręgowi Śląskiemu podlegają dwie Delegatury: w Bielsku-Białej i Częstochowie oraz 36 kół terenowych.

Opis projektu, w tym cele projektu

Celem ogólnym projektu było zapewnienie równego dostępu do życia społecznego i zawodowego osób niewidomych i słabo widzących.

 1. W ramach projektu odbyły się następujące szkolenia:
  • wyjazdowy kurs autoprezentacji i wizażu,
  • orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się z białą laską,
  • pismo Braille'a,
  • czynności dnia codziennego i samoobsługa,
  • obsługa PC w oparciu o program udźwiękowiający lub powiększający,
  • kurs samoobrony,
  • kurs tańca.

Wszystkie szkolenia były ukierunkowanie na jednostkę (zindywidualizowany tok nauczania). Dla osób, które nie mogły same dotrzeć na szkolenia przewidziano wykwalifikowanego przewodnika.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Punkt Aktywności Lokalnej (PAL) - placówka jest usytuowana w ścisłym centrum miasta, w pobliżu głównych ciągów komunikacyjnych. PAL zapewnia beneficjentowi poczucie intymności i bezpieczeństwa, stanowiące przyjazne miejsca otrzymywania wsparcia. 
  PAL oferuje wiele form pomocy i jest wyposażony w:
  • 4 stanowiska komputerowe (Internet, syntezatory mowy, programy powiększające i udźwiękowiające),
  • 2 maszyny Erika-Pichta,
  • pianino,
  • urządzenia biurowe,
  • szachy Brajlowskie wraz z zegarami,
  • sprzęt audio,
  • sprzęt do nauki czynności dnia codziennego i samoobsługi, 
  • biblioteczkę.
 2. Integracyjne turnieje szachowe - w ramach projektu odbyły się 2 integracyjne turnieje szachowe. Turnieje miały charakter otwarty - mogli do niego przystąpić wszyscy, którzy chcieli zmierzyć się z BO. Pojedynki były rozgrywane na szachach Braillowskich. 
 3. Integracyjny Dzień Dziecka w Punkcie Aktywności Lokalnej - BO zorganizowali Dzień Dziecka, na który przyszli mieszkańcy Rybnika wraz ze swoimi dziećmi (pełnosprawni i niepełnosprawni – ruchowo, intelektualnie)
 4. Wydanie i dystrybucja ulotek oraz folderów „jak się zachować, gdy spotkamy osobę niewidomą i słabo widzącą?”;
  • Ścisła współpraca z mass mediami;
  • Organizacja konferencji promujących równość szans;
  • Prace nad publikacją książkową. 
 5. Kampania społeczna „Bądź świadomy-bądź widoczny” – w ramach kampanii organizowano cykliczne spotkania z przedstawicielami transportu zbiorowego, Policją, Strażą Miejską, Urzędem Miasta (Wydział Dróg, Wydział Komunikacji, Wydział Architektury, Wydział Polityki Społecznej), itd. W spotkaniach uczestniczyli także BO.
  • Galeria Handlowa - Plaza Rybnik w miesiącu wrześniu 2011 roku, jako pierwsza w Polsce, zmieniła swój wygląd poprzez zastosowanie w całym budynku elementów kontrastowych (przeszklone drzwi, windy, schody, itd.). 
  • Analiza rozmieszczenia znaków ostrzegawczych w mieście i ich ewentualne przenoszenie w miejsca o zwiększonym natężonym ruchu osób niepełnosprawnych;
  • W ramach realizacji zadań związanych z przebudową, modernizacją oraz budową dróg i ulic podejmowane są działania mające na celu dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • Dotychczas ukazało się ponad 40 artykułów w prasie, TV, radiu oraz Internecie. 
  • Organizacja 3 konferencji promujących równość szans;
  • Wydanie książki (wersja papierowa i elektroniczna wraz z filmem realizowanych przez Telewizję Polską), która – jako pierwsza w Polsce – w sposób komplementarny porusza zagadnienia osób niewidomych i słabo widzących. Książkę napisali teoretycy i praktycy (m.in. prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz, prof. dr hab. Adam Bartoszek, prof. Marion Hersh, prof. dr hab. Józef Bednarek, dr Magdalena Małecka-Łyszczek, dr inż. arch. Marek Wysocko, Hanna Pasterny, Michał Dębiec, Jacek Zadrożny, Jerzy Łączny);
  • Udział w licznych konferencjach już po zakończeniu projektu (dobra praktyka).
 6. Strona internetowa (www.przekroczycprog.com.pl) - spełnia standardy WCAG, jest w dalszym ciągu administrowana, w 2011 roku wygrała w konkursie "Strona Internetowa bez Barier"

Uzasadnienie: Projekt „Przekroczyć próg” był wyjątkowym doświadczeniem, gdyż w jego trakcie, to beneficjenci stali się naszymi nauczycielami i kreowali jego dalszy przebieg. Pokazywali drogi, którymi chcieliby pójść, rysowali w słowach mapy, stawiali znaki. Byli architektami własnej przeszłości i przyszłości. A my razem z nimi, doświadczaliśmy tego projektowania, które opierało się na partycypacji oraz szerokim i otwartym dialogu. W tej naszej miejskiej układance włączały się kolejne osoby i instytucje. Przekroczyliśmy próg, bo poukładaliśmy pozornie nie pasujące do siebie elementy.

Projekt zakończył się 30.06.2011 roku, ale w dalszym ciągu istnieje Punkt Aktywności Lokalnej; Koło Terenowe PZN z "kopciuszka" stało się prężnie działającą organizacją pozarządową w Rybniku; każde przebudowywane i nowe przejście dla pieszych ma już kostkę integracyjną i coraz częściej sygnalizację dźwiękową; w przetargach na świadczenie transportu zbiorowego zamieszcza się zapis o taborze niskopodłogowym; rozpoczęta inwestycja kolejowa (Rybnik - Chałupki, kwota 317 mln) przewiduje, że każdy peron będzie miał wypukłe i kontrastowe oznaczenia na peronie; strona internetowa www.przekroczycprog.com.pl jest dalej aktywna.
Oprócz tego, z okazji 10-lecia Polski w Unii Europejskiej w PAL zorganizowano Dni Otwarte Funduszy Europejskich. W dalszym ciągu projekt jest prezentowany jako dobra praktyka np. 25-26.11.2014 roku pn. "Wpływu projektów realizowanych w ramach POKL na zmianę społeczną w regionie".


Galeria zdjęć

Powiększ zdjęcie: Przekroczyć Próg - logo