Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Wyniki Raportu Dostępności 2018 - Aktualności - Polska Akademia Dostępności

Wiedza Narzędzia Rozwiązania

Projekt realizowany
przez:

Fundacja Widzialni Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Wtorek, 31 stycznia 2023

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Zaloguj się aby pobierać wzorce www i wziąć udział w forum.

Dostosuj wygląd

Czcionka:

  • Domyślna wielkość czcionki
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast

Wyniki Raportu Dostępności 2018

17 kwietnia 2018

Fundacja co roku przeprowadza badanie poziomu dostępności publicznych stron internetowych. Aktualnie ocenie zostały poddane również usługi i aplikacje mobilne. Wynikiem tych działań jest Raport Dostępności wskazujący na stopień dostosowania polskiej administracji do standardu WCAG 2.0.

Na gruncie krajowego ustawodawstwa kwestie te reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Rozporządzenie nakłada na jednostki wykonujące zadania publiczne obowiązek dostosowania stron internetowych do poziomu AA standardu WCAG 2.0, w zakresie określonym w załączniku nr 4 do Rozporządzenia.

Nie bez znaczenia jest także dyrektywa Parlamentu Europejskiego o dostępności publicznych stron internetowych i aplikacji mobilnych obligująca instytucje publiczne do spełnienia normy europejskiej EN 301 549 V1.1.2 (2015-04), zawierającej standard WCAG 2.0 na poziomie AA.

Badaniem objęto aż 83 serwisy, a także 9 publicznych e-usług oraz 5 aplikacji mobilnych.

W kompleksowej analizie wzięli udział eksperci oraz konsultanci z niepełnosprawnością: osoby niedowidzące, niewidome i niesłyszące. Podzielona była na trzy równolegle prowadzone etapy:

  • pierwszy etap – badanie eksperckie, około 60% kryteriów sukcesu z WCAG 2.0 na poziomie AA - najbardziej newralgiczne elementy;
  • II drugi etap – sprawdzenie przez konsultantów z niepełnosprawnością poprawności elementów kluczowych na badanych stronach www;
  • III trzeci etap – realizacja zadań w obrębie badanych serwisów przez konsultantów z niepełnosprawnością.

Obecnie poziom dostępnych serwisów administracji publicznej wynosi 48,2%. W zestawieniu z wynikiem ubiegłorocznym (47,8%) zanotowano nieznaczną poprawę. Spadek jakości nowo powstałych stron skutkuje niewielkim wzrostem dostępności.

Najwyżej ocenione zostały następujące serwisy: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Nie można pominąć również serwisu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, z oceny niedostatecznej z ubiegłego roku, awansował otrzymując ocenę dobrą, a tym samym zanotował najwyższy skok (16,7 pkt).

Wyniki włączonych do badania e usług i aplikacji mobilnych wskazują na potrzebę stałej pracy nad wyeliminowaniem istniejących problemów, tak aby każdy użytkownik mógł w pełni korzystać z ich funkcjonalności.

Audyty wykonano w oparciu o skrócona metodologię badań. Badaniem objęto: strony główne oraz wybrane podstrony serwisu. Eksperci ds. dostępności sprawdzali zgodność serwisów z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA. Natomiast konsultanci wykonali szereg zadań umożliwiających weryfikację dostępności m.in. formularzy, wyszukiwarek, menu i elementów multimedialnych oraz ocenili jakoś dostosowania serwisów do ich potrzeb.

Raport Dostępności 2018 (plik PDF)


Galeria zdjęć

Powiększ zdjęcie: Okładka Raportu Dostępności 2018