Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina - I edycja Konkursu - Polska Akademia Dostępności

Wiedza Narzędzia Rozwiązania

Projekt realizowany
przez:

Fundacja Widzialni Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Czwartek, 23 maja 2024

Wyszukiwarka

Formularz wyszukiwania

Zaloguj się aby pobierać wzorce www i wziąć udział w forum.

Dostosuj wygląd

Czcionka:

  • Domyślna wielkość czcionki
  • Czcionka średnia
  • Czcionka duża

Kontrast

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina

28 listopada 2014

Nazwa Projektu

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina

Strona www projektu

www.einclusion.koszalin.pl; www.cyfrowemiasto.koszalin.pl

Czas trwania projektu

Lata: 2009 - 2014 - ze środków UE

Charakterystyka podmiotów realizujących projekt

Gmina - Miasto Koszalin (osoba prawna), ul. Rynek Staromiejski 6-7, Koszalin - działa na rzecz wszystkich mieszkańców,
- Szkoły (jednostki budżetowe): SP Nr 4 ul. Podgórna 45, SP Nr 6 ul. Gnieźnieńska 3, SP Nr 7 ul. Wojska Polskiego 36, SP Nr 9 ul. Powstańców Wielkopolskich 23, SP Nr 10 ul. Chopina 42, SP Nr 13 ul. Rzemieślnicza 9, SP Nr 17 ul. Wańkowicza 11, SP Nr 18 Stanisława Staszica 6, SPI Nr 21 ul. Spasowskiego 14, SP Nr 22 ul. Szkolna 1, Gimn. Nr 2 ul. Krzywoustego 5, Gimn. Nr 6 ul. Stanisława Dąbka 1, Gimn. Nr 7 ul. Wańkowicza 26, Gimn. Nr 9 ul. Stanisława Staszica 6, Gimn. Nr 11 ul. Sportowa 19, ZSS ul. Zwycięstwa 117, ZS Nr 1 ul. Andersa 30, ZS Nr 2 ul. Jedności 9, ZS Nr 3 ul. Podgórna 55, ZS Nr 7 ul. Orląt Lwowskich 18, ZS Nr 8 ul. Morska 108, ZS Nr 9 ul. Jedności 9, ZS Nr 10 ul. Gnieźnieńska 8, ZS Nr 11 ul. Jabłoniowa 23, ZS Nr 12 ul. Połczyńska 71a, ZS Nr 13 ul. Franciszkańska 102, I LO ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, II LO ul. Chełmońskiego 7, CKU ul. Jana Pawła II 17, SOSW ul. Rzeczna 5 - działają na rzecz uczniów,- Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela i 10 jej Filii (instytucja kultury): pl. Polonii 1, Filia Nr 1 ul. Wenedów 24b/8, Filia Nr 3 ul. Młyńska 12, Filia Nr 4 ul. Ferdynanda Ruszczyca 14, Filia Nr 5 ul. Władysława IV 23 b, Filia Nr 6 ul. Joachima Lelewela 7, Filia Nr 8 ul. Władysława Andersa 4-6, Filia Nr 9 ul. Andrzeja Struga 5, Filia Nr 11 ul. Melchiora Wańkowicza 82, Filia Nr 12 ul. Spokojna 48 B, Filia Nr 15 ul. Majora Henryka Sucharskiego 5 E/21 - działają na rzecz wszystkich korzystających z jej usług poprzez prowadzenie wypożyczalni książek, dowóz do osób z niepełnosprawnością wzrokową, ruchową i osób chorych książek mówionych, audiobuków i czarnodrukowych oraz prowadzenie zajęć terapeutycznych z zakresu biblioterapii, artterapii i muzykoterapii w oparciu o zbiory biblioteczne dla osób z wykluczenia społecznego i seniorów.
Wszystkie powyższe instytucje swoje działania realizują na podstawie odrębnych ustaw, lokalnych strategii, programów, projektów i statutów.

Opis projektu, w tym cele projektu

W dzisiejszych czasach coraz trudniej wyobrazić sobie codzienną egzystencję bez komputera. Nie każdy może sobie pozwolić na jego zakup, bo ceny sprzętu często pozostają poza zasięgiem możliwości finansowych części społeczeństwa. Unia Europejska dała szansę, by to zmienić, a Koszalin ją wykorzystał wspierając ze środków EFRR i Państwa w ramach Działania 8.3  Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej oraz osoby z niepełnosprawnością i starsze. Koszalinianom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym przekazano zestawy komputerowe z dostępem do Internetu, czyli nieograniczony dostęp do wiedzy, informacji i komunikacji. Mogą w pełni uczestniczyć w dobrodziejstwie społeczeństwa informacyjnego.

Projekt 1: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczniów koszalińskich szkół (wartość projektu – 1.849.200zł, okres realizacji: 1.07.2009r.-31.01.2015r.). Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla uczniów poprzez utworzenie stosownych stanowisk komputerowych w gospodarstwach domowych. Odbiorcami końcowymi jest grupa 150 uczniów (od 4 klasy szkoły podstawowej do 3 klasy gimnazjum), pobierających stypendia socjalne i wykazujących się najlepszymi wynikami w nauce. Każdy uczeń wyłoniony w wyniku naboru otrzymał bezpłatnie: zestaw komputerowy z drukarką, oprogramowanie biurowe i antywirusowe, dostęp do Internetu, konserwację i serwis sprzętu, szkolenia z obsługi komputera, oprogramowania.

Korzyści z realizacji projektu:

  • Projekt został celowo podzielony na 3 edycje (2010, 2011, 2012), po 50 komputerów w każdej edycji i wprowadzone zostało kryterium dodatkowe: naboru w postaci dobrych wyników w nauce. Efektem była większa mobilizacja dzieci i chęć poprawy ocen, aby w następnej edycji zakwalifikować się do projektu.
  • Z komputera oprócz dzieci korzystają również ich rodzice - wyszukują ofert pracy, piszą i drukują CV. Kilku osobom dzięki dostępowi do Internetu udało się znaleźć pracę.
  • Internet jest pomocą w rozwijaniu talentów, np. dzięki programom pobranym z Internetu komponują muzykę, projektują, tworzą grafikę, itp.
  • Uczniowie mają nieograniczony dostęp do informacji – np. do zasobów cyfrowych bibliotek i wielu innych źródeł, przygotowują się do udziału w konkursach, zdobywają nagrody.

Projekt 2:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Koszalina (wartość projektu: 2.058.835,00zł, okres realizacji: 1.03. 2010r.-31.12.2014r.). Projekt ma na celu zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców miasta poprzez utworzenie stosownych stanowisk komputerowych w gospodarstwach domowych osób z niepełnosprawnością, w bibliotekach i szkołach. W ramach projektu: 30 gospodarstw domowych osób z niepełnosprawnością otrzymało zestawy komputerowe wraz z drukarkami oraz osprzętem umożliwiającym korzystanie z multimediów (głośniki, kamerki). Koszalińska Biblioteka Publiczna oraz 10 jej filii otrzymało 55 zestawów komputerowych oraz po jednej drukarce na każdy budynek. 28 szkół otrzymało 102 zestawy komputerowe oraz po jednej drukarce. Zostały one zainstalowane w specjalnie wykonanych pomieszczeniach: info - kioskach. Komputery są wyposażone w Internet, są ubezpieczone, serwisowane i poddane stałemu nadzorowi technicznemu. Projekt zakłada aktualizację oprogramowania zainstalowanego na komputerach oraz ich modernizację.

Korzyści z realizacji projektu:

  • Zapewnienie możliwości wykorzystania komputerów z dostępem do Internetu dla środowisk zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.
  • Aktywizacja społeczna środowisk osób z niepełnosprawnością i seniorów. Dzięki Internetowi osoby te uczestniczą w życiu publicznym: aktywnie pozyskują informacje, biorą udział w konsultacjach społecznych. Osoby z niepełnosprawnością mogą aktywnie poszukiwać pracy, w której niezbędna jest umiejętność obsługi komputera.
  • Na bazie powstałej infrastruktury prowadzone są szkolenia z zakresu rozwijania umiejętności cyfrowych.

Wybrane sukcesy projektów:

prezentacja projektu na targach w Hanowerze, Poznaniu i Lublinie, na konferencji „Miasta w Internecie” w Gdańsku, nagroda Urzędu Komunikacji Elektronicznej (w kategorii Samorządowy Lider Szerokopasmowego Internetu) - Złota@2013, nagroda Ministra Administracji i Cyfryzacji za III miejsce w konkursie „Innow@cyjnie, Kre@tywnie, Spr@wnie” oraz realizacja przez Ministerstwo filmu promującego projekt „Koszalin - w sieci p@sji”.

Ponadto wartym podkreślenia jest fakt, że wdrożenie i realizacja ww. projektów umożliwiła rozwinięcie się na terenie miasta inicjatywy społecznej związanej z aktywizacją cyfrową osób z pokolenia 50+, czyli pobudziła do działania 26 lokalnych animatorów- latarników Polski Cyfrowej Równych Szans. Osoby te w ciągu 2 lat przeszkoliły ponad 600 seniorów, a zaangażowanie samorządu zostało docenione przez III Ogólnopolski Zjazd Latarników, który uhonorował Koszalin, jako jeden z 13 wyróżnionych samorządów tytułem Samorządowego Mecenasa PCRS.

Uzasadnienie

Z projektów skorzystało do 30.10.2014r. łącznie 109.706 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (najmłodszy ma zaledwie 7 lat, zaś najstarszy 71). Koszalińska Biblioteka Publiczna w latach 2011-2014 zrealizowała 64 kursy komputerowe dla seniorów, podczas których przeszkoliła 255 osób.

10% społeczności lokalnej Koszalina otworzono możliwość rozwoju społecznego, zawodowego, nowoczesnego porozumiewania się, swobody życia i e-integracji poprzez Internet.

Miasto zapewni utrzymanie trwałości rezultatów zrealizowanych projektów jeszcze przez 5 lat od daty ich zakończenia, tzn. do końca 2019 roku. Lata 2014-2020 będą służyły wykorzystaniu wybudowanej do tej pory infrastruktury informatycznej poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych i e-administracji. Uwaga poświęcona zostanie w szczególności osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, by w pełni korzystały one z dobrodziejstw społeczeństwa informacyjnego, nie miały ograniczeń wynikających z niepełnosprawności czy wieku i miały nieograniczony dostęp do informacji, zasobów cyfrowych bibliotek i wielu innych źródeł wiedzy.

Gmina Miasto Koszalin poprzez wdrożenie zaprezentowanych przedsięwzięć przyczyniała się do tego, że cyfrowy świat dla wielu osób wykluczonych stał się fascynujący, otwarty i pełen nowych możliwości...


Galeria zdjęć

Powiększ zdjęcie: herb Koszalina